Nạp Điện Thoại Bằng Tin Nhắn(SMS)

Chuyển Tiền Điện Thoại Bằng Tin Nhắn(SMS)Bảng Giá Chuyển Tiền

Giá Nhận
20.000 VND 18.000 VND
50.000 VND 45.000 VND
100.000 VND 90.000 VND
200.000 VND 180.000 VND
500.000 VND 450.000 VND

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN THOẠI

  • Chọn nhà mạng mà bạn đang sử dụng
  • Chọn mệnh giá mà bạn muốn chuyển đến SĐT khác
  • Nhập SĐT nhận tiền
  • Xác Thực
  • Nhấn nút Nhận Mã Nạp để nhận cú pháp chuyển tiền, hệ thông sẽ tạo mã giao dịch
  • Thực hiện theo cú pháp hệ thống đã tạo, hoặc có nhấn nút [Gửi SMS] để chuyển tiền.
  • Nhấn nút [Kiểm tra kết quả nạp!] để kiểm tra